Rozeznáváme celkem tři stádia hypertenze. Z počátku se zvýšení krevního tlaku nemusí vůbec projevovat. Dlouho tedy nemusíte o své nemoci vůbec vědět. Postupem času se však začnou příznaky projevovat. Bolesti hlavy, zejména v oblasti čela a spodiny lebeční, zrychlený bušení srdce, nadměrné pocení a mnoho dalšího jsou prvními projevy. Již v této fázi by bylo vhodné navštívit lékaře a podrobit se prohlídce.

Bolesti hlavy

Druhé stádium se projevuje tím, že je levá komora srdce zvětšena, což je způsobeno neúměrnou zátěží, zvláště levé části srdce. Je proto nutné se podrobit vyšetření ECHO, RTG a EKG. Pokud lékaře nenavštívíte, může následovat častá únava, šumění v uších, nespavost, krvácení z nosu, závratě, poruchy vědomí, otoky kotníků, zhoršení dýchání a může dojít také k menších mozkovým příhodám. Proto není rozumné tyto příznaky podceňovat či dokonce ignorovat. Brzká návštěva lékaře může vašemu zdravotnímu stavu výrazně napomoci.

Velmi namáhavým orgánem bývá srdce. Vysoký krevní tlak způsobuje ischemickou srdeční chorobu, jejíž vlivem můžete trpět dušností, bolestí hrudníku nebo silným bušením srdce. Postižení cév má vliv také na vaše oči. Příliš vysoký krevní tlak může způsobit slepotu. V případě, že druhé stádium hypertenze bude dobře a odborně léčeno, ke třetímu stádiu nemoci nemusí vůbec dojít.

Ve třetím stádiu jsou již jednotlivé orgány výrazně poškozeny a dochází tak ke zhoršení jejich funkcí. Tepny jsou poškozeny, takže v nejhorším případě může dojít k amputaci rukou či nohou. Následkem onemocnění dochází ke krvácení do mozku, což může vést k cévní mozkové příhodě. Může tak dojít k poškození tělesných funkcí. V nejhorším případě může být vlivem hypertenze způsobena smrt.

Proto je opravdu důležité tuto nemoc včas zachytit a léčit.