Vysoký krevní tlak je onemocnění, které nepostihuje pouze postarší a starší lidi, ale i mladé osoby. Existují dva základní typy vysokého krevního tlaku, které se rozlišují zejména dle příčiny. Jedná se o primární a sekundární příčiny.

Vysoký krevní tlak

Primární vysoký krevní tlak postihuje kolem 95 % osob, kteří trpí hypertenzí. Odborně je označována jako idiopatická hypertenze. Ve velké příčině případů není známa příčina vzniku tohoto onemocnění. Zjevná příčina se objeví jen zřídka, a to zhruba u 5 % pacientů, z nichž obvykle zhruba 1 % je ovlivnitelné možným chirurgickým zákrokem. Nejběžněji se objevuje u lidí ve věku 35-45. Velmi vzácně se potom může objevit i u dětí.

Lékařští odborníci tvrdí, že nejvíce náchylní k hypertenzi jsou lidé, kteří trpí nadváhou. Další rizikovou skupinou jsou alkoholici, lidé užívající návykové látky nebo lidé, kteří nadměrně konzumují kávu nebo čaj. U žen užívajících hormonální antikoncepci či u lidí, kteří trpí chronickým stresem, hrozí také vysoké riziko vysokého krevního tlaku. Možná právě z tohoto důvodu jsou ženy na toto onemocnění mnohem náchylnější, než muži.

Sekundární hypertenze může být způsobena celou řadou faktorů. Nejčastější příčinou je dědičné zúžení aorty, cukrovka, zvýšená funkce štítné žlázy nebo onemocněním nadledvinek. Za další možné příčiny je možné označit aterosklerózu, onemocnění ledvin, těhotenství či nežádoucí účinky léků. Tento typ hypertenze postihuje okolo 5-10 % všech lidí, kteří trpí touto těžkou nemocí. Objevuje se zejména v mladším věku. Příčinou bývají různá onemocnění, kterými jedinec trpí. Proto je velice důležité se při léčbě zaměřit i na tato onemocnění.