Hypertenze odborně znamená vysoký krevní tlak. Jedná se o nemocnění, které se projevuje zvýšeným arteriálním tlakem nad 140/90 mm Hg. Samozřejmě je nutné brát v úvahu také pohlaví a věk osoby. V případě, že by se vysoký krevní tlak neléčil, mohlo by to mít fatální následky. Zvyšuje se riziko onemocnění srdce, cév a v neposlední řadě způsobuje infarkt myokardu a mozkovou mrtvici.

Vysoký krevní tlak patří mezi velice časté onemocnění, které postihuje přes 25 % dospělé populace. Někdy je toto onemocnění označované jako „neinfekční epidemii“ a zařazuje se do skupiny civilizačních chorob. O vysokém krevním tlaku můžete také říci, že patří mezi nejčastější kardiovaskulární onemocnění.

tlakomer

Hypertenzi je možné rozdělit na primární a sekundární. Primární hypertenze je často označována jako esenciální a trpí ji kolem 95 % hypertoniků. V tomto případě není možné zjistit příčinu vysokého krevního tlaku. Sekundární hypertenze bývá nazývána jako symptomatická. Tento typ ovšem vyžaduje specifickou terapii. Nedoporučuje se použití různých antihypertenziv, neboť pomáhají pouze dočasně.

Za hypertenzi se označuje stav, kdy je krevní tlak opakovaně nebo dlouhou dobu nad hodnotou 140/90 mmHg a u diabetických pacientů nad 130/90 mmHg. Za ideální hodnotu krevního tlaku považujeme hodnotu 120/80 mmHg.

První trojčíslí zmíněných hodnot označuje tzv. systolický tlak. Ten vzniká při srdečním svalu a dalo by se říci, že je odrazem stavu tepen. Hodnota systolického tlaku má tendenci s přibývajícím věkem růst, neboť starší lidé mají méně pružné cévy. Druhá hodnota bývá nižší a je označována jako „diastolický tlak“. Určuje hodnotu tlaku, když zrovna srdce netlačí do tepen krev, ale samo se plní další krví.

Co je nutné dále zmínit, je pojem „krevní tlak“. Jedná se o sílu, kterou působí krev na stěny cév, ve kterých koluje.

Hypertenze patří k nejvíce rozšířeným nemocem. Bohužel nejsou symptomy z počátku příliš jasné a lidé se tak okamžitě neléčí.